In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Er is geen macht, noch kracht dan die van Allah.

.

Steun uit de Quran #22Djoez 22.

Surah 33. Al-Ahzab (De bondgenoten). vers 35:
35. De mannen en vrouwen die zich [aan God] hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen, de geduldig volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die God veel gedenken, voor hen heeft God vergeving en een geweldig loon klaargemaakt.

Surah 33. Al-Ahzab (De bondgenoten). vers 41 t/m 44:
41. Jullie die geloven! Gedenkt God veelvuldig
42. en prijst Hem ’s ochtends en ’s avonds.
43. Hij is het die jullie zegent, en Zijn engelen ook, om jullie uit de duisternis naar het licht te voeren; Hij is barmhartig voor de gelovigen. 
44. Hun begroeting op de dag dat zij Hem ontmoeten zal zijn: “Vrede” en voor hen is een voortreffelijk loon klaargemaakt.

Surah 33. Al-Ahzab (De bondgenoten). vers 45 t/m 48:
45. O profeet, Wij hebben jou als getuige, als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer gezonden
46. en als iemand die met Zijn toestemming tot God oproept en als een helder verlichtende lamp.
47. En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen dat zij van God een grote gunst zullen krijgen.
48. En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet, sla geen acht op het leed dat zij aandoen en stel je vertrouwen op God; God is goed genoeg als Voogd.

Surah 34. Saba (Saba). vers 1 t/m 2:
1. Lof zij God van wie is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is en Hem zij lof in het hiernamaals; Hij is de Wijze, de Welingelichte.
2. Hij kent wat er in de aarde gaat en wat eruit komt, wat er uit de hemel afdaalt en wat erin opstijgt; Hij is de Barmhartige, de Vergevende.

Surah 34. Saba (Saba). vers 34 t/m 39:
34. Wij hebben geen waarschuwer naar een stad gezonden zonder dat haar inwoners die een luxe leven leidden zeiden: “Waarmee jullie gezonden zijn daar hechten wij geen geloof aan.”
35. En zij zeiden: “Wij hebben zeer veel bezittingen en kinderen; wij zijn het niet die gestraft worden.”
36. Zeg: “Mijn Heer voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie Hij wil en ook met mate, maar de meeste mensen weten het niet”
37. Jullie bezittingen, noch jullie kinderen zijn het die jullie nader tot Ons zullen brengen, behalve dan als iemand gelooft en deugdelijk handelt; zij zijn het voor wie er een dubbele beloning is voor wat zij gedaan hebben en zij zullen veilig in de verblijfplaatsen/zalen zijn.
38. Maar zij die tegen Onze tekenen proberen in te gaan om ze te ontkrachten; zij zijn het die ter bestraffing worden voorgeleid.
39. Zeg: “Mijn Heer voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie van Zijn dienaren Hij wil en ook met mate. En als jullie iets als bijdrage schenken, dan zal Hij het vergoeden; Hij is de beste voorziener.”

Surah 35. Faatir (De Schepper). vers 33 t/m 35:
33. Zij zullen de tuinen van ’Adn binnengaan. Zij tooien zich daarin met armbanden van goud en met parels en hun kleren zijn daar van zijde.
34. En zij zeggen: “Lof zij God die van ons de droefheid heeft weggenomen. Vergevend en dank betuigend is onze Heer,
35. die ons door Zijn goedgunstigheid in de woning van het [eeuwige] verblijf heeft geplaatst. Wij worden daarin niet door vermoeidheid overvallen, noch worden wij daarin door matheid overvallen.”

Surah 36. Ya-Sin. vers 2 t/m 5:
2.Bij de wijze Koran!
3.Jij behoort tot de gezondenen,
4. op een juiste weg.
5. Het is de neerzending door de Machtige, de Barmhartige,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

..De Mark Quotes..

...Aan het laden...Even geduld a.u.b.