In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Er is geen macht, noch kracht dan die van Allah.

.

Steun uit de Quran #23Djoez 23.
Surah 36. Ya-Sin (Ya-Sin). Vers 54 t/m 58:54. “Vandaag zal niemand in iets onrecht worden aangedaan. En aan jullie wordt slechts vergolden voor wat jullie hebben gedaan.”
55. Zij die in de tuin thuis zijn houden zich vandaag blij bezig.
56. Zij en hun echtgenotes zijn in een schaduwrijke omgeving terwijl zij er op ligbanken achteroverleunen.
57. Zij hebben er vruchten en wat zij maar verlangen.
58. “Vrede!”is [voor hen] een [welkomst]woord dat van een Barmhartige Heer komt.

Surah 38. Sad (Sad). Vers 26 t/m 29:26. O Dawoed, Wij hebben jou tot opvolger op de aarde gemaakt. Oordeel dus naar waarheid tussen de mensen en volg [je eigen] neiging niet, want die zal je van Gods weg doen afdwalen; voor hen die van Gods weg afdwalen is er een strenge bestraffing omdat zij de dag van de afrekening hebben vergeten.
27. En Wij hebben de hemel en de aarde en wat er tussen beide is niet voor niets geschapen. Dat denken zij die ongelovig zijn. Wee hen die ongelovig zijn, wegens het vuur.
28. Of zullen Wij hen die geloven en de deugdelijke daden doen soms zo behandelen als hen die op de aarde verderf zaaien? Of behandelen Wij de godvrezenden als de overtreders?
29. [De Koran] is een gezegend boek dat Wij naar jou hebben neergezonden, opdat zij de verzen ervan overdenken en opdat de verstandigen zich laten vermanen.
Surah 38. Sad (Sad). Vers 65 t/m 70:65. Zeg: “Ik ben slechts een waarschuwer en er is geen andere god dan God, de Ene, de Allesbeheerser,
66. de Heer van de hemelen en de aarde en wat tussen beide is, de Machtige, de Vergever.”
67. Zeg: “Het is een geweldige mededeling (Koran),
68. waarvan jullie je afwenden.
69. Ik had geen kennis van de allerhoogste raad van voornaamsten, toen zij met elkaar twistten.
70. Aan mij is slechts geopenbaard dat ik een duidelijke waarschuwer ben.”


Surah 39. Az-Zumaar (De troepen). Vers 10 t/m 18:10. Zeg: “Mijn dienaren, die gelovig zijn! Vreest jullie Heer. Voor hen die in dit tegenwoordige leven goed doen is er iets goeds en Gods aarde is wijd. Maar aan hen die geduldig volharden zal hun volle loon gegeven worden, zonder afrekening.”
11. Zeg: “Mij is bevolen God te dienen door de godsdienst geheel aan Hem te wijden.
12. En mij is bevolen de eerste te zijn van hen die zich [aan God] overgeven.”
13. Zeg: “Ik vrees voor een geweldige dag als ik aan mijn Heer ongehoorzaam ben.”
14. Zeg: “God dien ik door mijn godsdienst geheel aan Hem te wijden.
15. En dient maar wat jullie willen in plaats van Hem.” Zeg: “De verliezers zijn zij die zichzelf en hun families verliezen op de opstandingsdag. Is dat niet het duidelijke verlies?”
16. Zij hebben boven zich stapelwolken van vuur en onder zich stapelwolken. Daarmee jaagt God Zijn dienaren vrees aan. Mijn dienaren, weest godvrezend!
17. Voor hen die het vermijden de Taghoet te dienen en die zich schuldbewust tot God wenden is er goed nieuws. Verkondig het goede nieuws dus aan Mijn dienaren,
18. die het woord horen en dan het beste ervan volgen. Zij zijn het die God op het goede pad brengt en dat zijn zij, de verstandigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

..De Mark Quotes..

...Aan het laden...Even geduld a.u.b.