In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Er is geen macht, noch kracht dan die van Allah.

.

Steun uit de Quran #21Djoez 21
Surah 29. An-Ankabut (De Spin). Vers 58 t/m 59:
58. En aan hen die geloven en de deugdelijke daden doen zullen Wij hoge verblijfplaatsen/zalen toewijzen in de tuin waar de rivieren onderdoor stromen; zij zullen altijd daarin blijven. Dat is pas een goed loon voor hen die [goed] doen,
59. die geduldig volharden en op hun Heer hun vertrouwen stellen.

Surah 29. An-Ankabut (De Spin). Vers 68 t/m 69:
68. En wie is er zondiger dan wie over God bedrog verzint of de waarheid loochent wanneer zij tot hem komt? Is er in de hel niet een verblijfplaats voor de ongelovigen?
69. En hen die zich voor Ons inzetten zullen Wij op Onze wegen leiden. God is met hen die goed doen.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 4 t/m 6:
4. Over enkele jaren. God komt de beslissing toe, vroeger en later. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen
5. over Gods hulp. Hij helpt wie Hij wil; Hij is de machtige, de barmhartige.6. Het is Gods toezegging. God zal Zijn toezegging zeker nakomen, maar de meeste mensen weten het niet.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 14 t/m 15:
14. En op de dag dat het uur aanbreekt, op die dag zullen zij verspreid worden.
15. Maar wat hen betreft die geloven en de deugdelijke daden doen, zij zullen in een hof verblijd worden.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 47:
47. En Wij hebben al voor jouw tijd gezanten naar hun volk gezonden en zij kwamen tot hen met de duidelijke bewijzen. Toen namen Wij wraak op hen die boosdoeners waren, maar het was voor Ons een verplichting de gelovigen te helpen.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 58 t/m 60:
58. Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei voorbeelden gegeven, maar als jij met een teken tot hen komt zeggen zij die ongelovig zijn: “Jullie zijn slechts mensen die zeggen wat niet waar is.”
59. Zo verzegelt God de harten van hen die niet weten.
60. Volhard dus geduldig; Gods toezegging is waar. En zij die geen vaste overtuiging hebben, kunnen jou niet aan het weifelen brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

..De Mark Quotes..

...Aan het laden...Even geduld a.u.b.